Přihlásit se   

Základní pojmy a zkratky


Databáze ústavní výchovy obsahuje několik pojmů a zkratek, jejichž význam uvádíme zde.

Název zařízení - organizace

Zde je uveden název vycházející z rejstříku škol a školských zařízení.

Typ zařízení

Charakteristiku jednotlivých typů zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné a preventivně výchovné péče naleznete zde.

Typ specializované služby

Kapacita

Znamená nejvyšší povolený počet lůžek v daném zařízení, uvedený zpravidla v rejstříku škol a školských zařízení. V případě ambulantních SVP se kapacita ani další údaje o počtu dětí neuvádějí.

Evidenční stav – počet evidovaných dětí v daném pracovišti (včetně nepřítomných).

Fyzický stav – počet dětí, které jsou přítomné v zařízení.

Plánovaný příjem – počet dětí, které jsou nahlášené k příjmu.

Popis zařízení

Jedná se o obecný či rozšiřující popis o pracovišti a jeho případnou specializaci, a to např. DD pro zdravotně postižené, SVP ambulantní či pobytové apod.